Sluppen ligger ved inngangen til Kunnskapsaksen i Trondheim.
Med kontorbygg i verdensklasse er Sluppen i dag arbeidssted for 5000 mennesker. De kommende årene vil Sluppen vokse sammen med resten av Trondheim sentrum og bli en ny, urban bydel.
Stillingen er besatt

Risk & Quality Manager

Søknader behandles

Om arbeidsgiveren

One Voice er en teknologibedrift, med hovedkontor og forankring i Trondheim. Vi har kundeleveranser i store deler av verden, og leverer programvareløsninger innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og er utviklet gjennom 13 år. Virksomheten har over 40 ansatte, avdelingskontorer i London og Stavanger, og består i tillegg av eksterne og tett tilknyttede partnere innen IT-drift og rådgivning.

Vi gjør en forskjell for samfunnet når uønskede hendelser oppstår!

One Voice er i sterk internasjonal vekst, og søker deg som vil være med på vår spennende reise. 

Vi kan verken sikre oss mot overraskelser eller eliminere all risiko – men vi kan forberede oss på å takle det som kommer. I en verden som stadig blir mer kompleks og sammensatt opererer One Voice med å bistå myndigheter og store virksomheter i håndteringen med naturkatastrofer, ulykker, terror og hendelser med stort risikopotensial.

One Voice er i sterk internasjonal vekst, og søker deg som kan utgjøre en forskjell for samfunnet når uønskede hendelser oppstår. Vi ser etter deg som lar seg inspirere av å jobbe i et internasjonalt miljø, har hodet i fartsretningen, ser på endring og utvikling som en mulighet og har et kommersielt fokus. Vi som jobber i One Voice er stolte av å representere våre verdier, lagfølelse, engasjement, punktlighet og ærlighet. 

Sammen med vår nasjonale partner One World AS, har vi også opprettet selskapet Xpolar AS, som har beredskapsfaglig øving og trening som fokus, med base i Longyearbyen på Svalbard.

CIM benyttes i dag i en rekke bransjer og sektorer med et stort risikopotensial, eller hvor det kreves en tydelig evne til å håndtere det uforutsette. Vi er i dag sentral i nasjonal beredskap mot kritiske samfunnsfunksjoner i både privat og offentlig sektor. Våre produkt dekker sektorer som energiforsyning, digital kommunikasjon, transport og samferdsel, helse - og omsorg, nødetater og redningstjeneste, kommuners krisehåndtering og -ledelse, og en rekke virksomheters evne til å opprettholde egen drift og virksomhet når krevende situasjoner oppstår. Styringssystemet til One Voice AS ble sertifisert for de to ISO-standardene 9001 og 27001 i august 2015, og resertifisert i 2018.

Vi opplever sterk vekst i våre kundeleveranser, og for å lede vårt kvalitets- og risikostyringsarbeid i selskapet søker vi nå etter en forretningsorientert Risk & Quality Manager som vil jobbe både strategisk og taktisk med å videreutvikle vår sterke posisjon i markedet. Du vil rapportere til CEO og arbeide tett sammen med øvrig ledelse og dyktige medarbeidere.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Fagansvar for kvalitets- og risikostyringen og er virksomhetens kontaktperson innen disse fagområdene
 • Lede arbeidet med kvalitets- og risikostyringsprosessene, herunder videreutvikling av vårt styringssystem
 • Følge med på utviklingstrender innen fagområdet og holde oversikt over relevante standarder og systemer
 • Være faglig ressurs og pådriver både internt og ovenfor våre kunder
 • Ivareta kontinuerlig forbedring i virksomheten
 • Revidere og videreutvikle virksomhetens målbilde og risikobilde
 • Planlegge og gjennomføre kvalitetsrelatert kompetanseheving i virksomheten
 • Tilrettelegge og følge opp eksterne og interne revisjoner og øvelser
 • Kontinuerlig bistå praktisk og faglig i alle våre kunde- og salgsoppdrag, herunder bistå med avtaleverk

Vi er en virksomhet som stadig søker etter å forbedre oss, og har høye standarder til våre leveranser av kritiske løsninger. Dette gjør at du vil få mulighet til å påvirke vår måte å tenke på og blir en sentral del av vår utvikling inn i fremtiden. Sikkerhetsklarering for nivå Hemmelig er en forutsetning for å kunne tilsettes i stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

Som Risk & Quality Manager vil du jobbe i tett kontakt med kolleger og partnere nasjonalt og internasjonalt. For å lykkes i stillingen må du ha god forståelse for kvalitetsledelse og risikostyring, og du må være proaktiv, kommersiell, og kundefokusert. Du identifiseres av våre verdier som er lagfølelse, engasjement og ærlighet, og du har:

 • Glimt i øyet og du evner å skape gode relasjoner internt og eksternt
 • Stor arbeidskapasitet og du motiveres av endring og utvikling
 • Evne til å motivere og inspirere, og sørge for at fastsatte mål oppnås
 • God forretnings- og teknologiforståelse
 • En strukturert, analytisk og ryddig måte å arbeide på
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk
 • Interesse for vårt fagfelt
 • God prosess- og prosjektforståelse
 • Erfaring innenfor kvalitetsledelse og risikostyring
 • Evne til å tenke langsiktig og strategisk, samtidig som du trives med operativt arbeid og gjennomføring
 • Evner å se risiko-/ kvalitetsarbeid og lønnsom forretning i sammenheng
 • Høyere relevant utdanning

Vi tilbyr

Vi kan tilby en interessant og utfordrende lederrolle i et dynamisk og innovativt høyteknologimiljø. One Voice er en internasjonal aktør med solide og sterke eiere i en fremtidsrettet bransje med kontinuerlig utvikling. I One Voice har vi en uformell tone der det er høyt under taket, vi er entusiastiske og jobber etter høye standarder for at vi skal lykkes. Vi har konkurransedyktige betingelser, inkludert pensjons- og forsikringsordninger.

Søk på stillingen

Søknad og CV sendes snarest og senest innen 7. mai.

Søknadsfrist
07. mai 2019
Hjemmeside
Besøk her

Spørsmål om stillingen?

Henvendelser vil bli behandlet fortrolig, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i den innledende fasen.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Kontaktperson
Frode Lien Otnes
Stillingstittel
CEO
Telefon
982 26 834
Kontaktperson
Eivind Moen
Stillingstittel
Head of Partner & Sales Support
Telefon
926 03 019
Kontaktperson
Torstein Sneisen
Stillingstittel
Rådgiver i Headvisor
Telefon
918 88 186